Privacy.

De privacy verklaring geldt voor iedereen die de website ptmusic4all.com bezoekt.

1. Beheer
De website ptmusic4all.com staat onder beheer van ptmusic4all. De contactgegevens zijn te vinden op contact

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan ptmusic4all.com worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b ptmusic4all.com zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. ptmusic4all.com kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin een offerte wordt aangeboden.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan ptmusic4all.com denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij ptmusic4all.com. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

4 Gegevens die door de klant verstrekt worden
ptmusic4all.com kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken: 1a Het verwerken van de bestelling. 1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc.

5. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan ptmusic4all.com zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

6. Beveiliging
De gegevens die de klant aan ptmusic4all.com verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

7. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. ptmusic4all.com kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door ptmusic4all.com voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd